Team / Ekipa / Команда

Script and directors:
Polina Kelm
Dmytro Tiaglov
Semen Karkushka
Marina Kondratieva
Ivan Zotikov
Dmytro Gluhenkiy
Natalia Krasilnikova
Andriy Lytvynenko
Natalia Yegorova

Art Supervisors:
Jacek Blawut (Poland)
Oleksandr Balagura
Sergyi Bukovski

Producers:
Dorota Roszkowska (Poland)
Svitlana Zynovyeva
Gennady Kofman

Executive Producer:
Sergyi Zaharov